Kişisel Verilerin Korunması

KVKK AYDINLATMA METNİ

GARANTİLİ ARABAM OTOMOTİV YAZILIM ELEKTRONİK BİLİŞİM DANIŞMANLIK PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR

İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

GARANTİLİ ARABAM (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz.

Kurumumuzda ekspertiz raporu için gelenMÜŞTERİLERİMİZDEN, Ekspertiz Raporu Ve Hasar Sorgulama Ve Araç Alım Satım Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerimiz Kapmasında

• Kimlik Ø Mal ve Hizmet Satım Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Ø Reklam& Kampanya& Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø Talep ve Şikâyetlerin Takibi

Ø Rapor Sonuçlarının Paylaşılması

Ø Ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• İletişim
• Araç Plaka No
• Ruhsat Belgesi Kayıtları
• Lokasyon
• Müşteri İşlem
• Hukuki İşlem
• Pazarlama
• İşlem Güvenliği

verileri, sayılan amaçlarla işlenmektedir.

2- Kişisel Verileriniz Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde;

 • Hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine,
 • Firmamız ve siz değerli müşteriler için delil niteliği taşıması ve gerekli olması durumlarında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kurumumuzun internet sitesinde paylaşılmak üzere herkese açık olarak,
 • Firmamızın kullandığı internetin sunucularının (serverlerin) yurt dışı menşeili olması nedeniyle yurt dışı aktarım yapılmak suretiyle hukuki gerekliliklerden ötürü aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla İlgili Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması” ve internet sitesi sunucularımızın yurt dışı menşeili olması nedeniyle “Açık Rızanın Alınması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılmasıyöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun’un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. b) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 2. e) Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 3. f) Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. Garantili Arabam Otomativ Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik OSB Mah. 1349. Sokak No: 10 Yenimahalle Ankara” adresinde veya www.garantiliarabam.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz.

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen ücret tarifesi esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

PATENTLİ
Garantili Arabam
Daha iyi hizmet sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Garantili Arabam servislerini kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi ve Çerez Politikası.