Üyelik Sözleşmesi

GARANTİLİARABAM.COM

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI


 1. HAKKIMIZDA

  1. Şirket bilgileri. “Garantili Arabam Otomativ Yazılım Elektronik Bilişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.” Türkiye’de kayıtlı bir şirkettir ve şirket İvedik OSB Mah. 1349. Sokak No:10 Yenimahalle Ankara adresinde bulunmaktadır. Vergi numaramız 6230051033 ’dur. Hizmetlerimizi www.garantiliarabam.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yürütmekteyiz.

  2. İletişim. 0 (850) 840 01 01 numarasını arayarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek müşteri hizmetlerimiz ile iletişimegeçebilirsiniz.

 1. TARAFLAR

  1. İşbu Üyelik Sözleşmede (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Garantiliarabam.com (bundan böyle GARANTİLİARABAM olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.garantiliarabam.com internet adresinde üye olmadan ekspertiz raporu görüntülemek, araç alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI), www.garantiliarabam.com internet sitesi üzerinden üye olarak ekspertiz raporu görüntülemek, araç alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (ÜYE olarak anılacaktır), www.garantiliarabam.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar (PORTAL olarak anılacaktır)


 1. KONU VE KAPSAM

  1. İşbu “Üyelik Sözleşmesi ”nin konusu, "Portal “da sunulan “Hizmetler ”in, bu “Hizmetler ”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler’e ilişkin “GARANTİLİARABAM” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “GARANTİLİARABAM” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


 1. HİZMETLER

  1. İşbu sözleşme ile, www.garantiliarabam.com internet sitesi kullanılarak KULLANICI VEYA ÜYE; GARANTİLİARABAM’ ın yurt içinde Türkiye’nin her yerine dağılmış 190 dan fazla Bayi ve Franchise’larında ekspertiz hizmeti almış araçların plaka bilgisini girerek araçların ekspertiz raporlarını, hasar, boya, değişen ve diğer yararlı bilgileri aracın bulunduğu şehire gelmeden görüntüleyebilecektir.

  2. İş bu sözleşme ile www.garantiliarabam.com internet sitesi kullanılarak KULLANICI VEYA ÜYE; portal üzerinden kendisine sağlanan sanal ticaret imkânı ile sıfır ve ikinci el araç alımı ve satımı yapabilecektir.

  3. İş bu sözleşme ile www.garantiliarabam.com internet sitesi kullanılarak KULLANICI veya ÜYE, almak istediği aracı ile en yakın GARANTİLİARABAM bayi veya franchise yetkilisine ulaşıp randevu alabilecek ve aracın ekspertiz testlerini kolaylıkla yaptırabilecektir. Kullanıcı veya Üye, almak istediği aracınoto ekspertiz işlemini yaptırabilecektir.Bayiliklerimiz tarafından verilen ekspertiz raporundan kaynaklı ihtilaflar, hukuki tazminat ve zarar iddialarında husumet GARANTİLİARABAM’ a yöneltilemez. GARANTİLİARABAM, bu tür iddialarda sorumluluk kabul etmemektedir.

  4. ÜYE ve KULLANICI bu tür dava, talep ve iddiaları fiilen aracını götürdüğü test merkezi bayilerimize karşı ileri sürebilir.

 1. ÜYELİK

  1. www.garantiliarabam.com üyeliğiniz “üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur. ÜYE olabilmek için reşit olmak zorunludur.

  2. www.garantiliarabam.com üyeliğiniz siz sonlandırıncaya kadar devam eder. Üyeliğinizi fatura kesim tarihinden önce iptal etmediğiniz sürece, tarafımıza bir sonraki faturalama döneminin üyelik ücretini seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil etme yetkisi vermiş olursunuz (bkz. "Üyelik İptali").

  3. Kullanıcılar işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. İş bu sözleşme, internet ortamında tanzim edilip tarafınıza sunulduğundan ötürü Kullanıcının ve Garantiliarabam.com’ un online olarak onaylaması ile sözleşme hüküm ifade eder.

  4. “KULLANICI” üye olmadan ikinci el ya da sıfır araç satımı yapamaz.

  5. KULLANICI bir gün içerisinde birden fazla kez araç fiyatı ile ilgili artırım yapamaz.

  6. GARANTİLİARABAM araç alım satımı ve ekspertiz raporu görüntüleme hizmeti vermektedir. ÜYE ve KULLANICILARA mutlaka ruhsat ve araçtaki şase numaralarını kontrol etmeleri, 5664 e mesaj atarak hasar sorgusu yaptırmaları, sitedeki ekspertiz raporlarının tarihlerine ve güncelliklerine dikkat etmeleri önerilir. GARANTİLİARABAM hiçbir şekilde hukuki ve cezai anlamda sorumluluk kabul etmemektedir.


 1. ÜYELİK İPTALİ

  1. GARANTİLİARABAM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir, Üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal “da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye ”nin "GARANTİLİARABAM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

  2. GARANTİLİARABAM, ÜYENİN araç satışı sırasında fiyat ve araç bilgileri ile ilgili –şikâyet yolu veya resen inceleme ile” yanlış bilgi, suç teşkil edecek, genel ahlaka aykırı davranış, sitesinin ticari itibarını zedeleyecek tutum, kişisel verileri ihlal edecek davranış, manipülatör hareket tespit etmesi halinde üyeliği iptal eder. Bu gibi bir durumun gerçekleşmesi halinde GARANTİLİARABAM şikâyet ve dava hakkını saklı tutar.


 1. HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİK

  1. İşbu Hükümleri herhangi bir zamanda, bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Değiştirilen Hükümler, İnternet Sitesinde yayımlandıkları tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

  2. Lütfen iş bu hükümlerde yaptığımız değişiklikleri takip etmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol ediniz. İnternet sitemizi veya Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, değiştirilen hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Hesabınızdaki veya sözleşmedeki herhangi bir değişiklik ya da güncelleme GARANTİLİARABAM tarafından size bildirim olarak gönderilecektir.


 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platformda yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak GARANTİLİARABAMIN herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  2. Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; GARANTİLİARABAMIN bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda PLATFORMDA sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
 1. GARANTİLİARABAM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 2. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platformda belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 3. Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Üye, Platformda yaptığı işlemleri GARANTİLİARABAM’ A maddi ve Platforma teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platforma zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder. Bu madde hükmünün ihlal edilmesi halinde GARANTİLİ ARABAM her türlü hukuki ve cezai başvuru hakkını saklı tutar.

 5. Üye, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde, yeni ve güncel bilgileri “GARANTİLİARABAM” a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “GARANTİLİARABAM” , uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zararı Üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

 6. “GARANTİLİARABAM” Partalı ve “Hizmetler’i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler “in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Üye “nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “GARANTİLİARABAM” “Partal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Üye” Partalı ve “Hizmetler’i kullanmaya devam ettiği sürece, Portalı ve “Hizmetler’i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “GARANTİLİARABAM”

(a) Üyenin alınan aracın -change- değiştirilmiş araç çıkmasından, aracın ruhsattaki şasi numarasının farklı olmasından, araçtaki km değişikliklerinden, bayi ve Francislerinin verdiği ekspertiz raporlarının hatasından,

(b) “Üye ”’nin “Portal” ve “Hizmetler’i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Üye “nin “Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(c) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(ç) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(d) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;

(e) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(f) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(g) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Üye “nin “Partalı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasındankaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

 1. ÜCRET VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

  1. www.garantiliarabam.com internet adresine üyelik ücretsizdir. Türkiye’ nin her yerindeki bayilerimizden alacağınız ekspetriz hizmeti sonucu KULLANICI VE ÜYELER, test yaptırdığı merkezde hizmet bedelinin ödeyebileceği gibi online olarak da ödeme yapabilir.


 1. FATURALANDIRMA

  1. GARANTİLİARABAM ücrete tabi her hizmeti için, ÜYE ve KULLANICILARIN üye olurken bildirdikleri mail adreslerine e-fatura olarak gönderecektir.


 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. Tümtelif hakları, markalar, isimler ve logolar mülkiyetimiz ve meşru kullanımımız altındadır. GARANTİLİARABAM logosu, www.garantiliarabam.com interneti sitesi adresi, ekspertiz cihazlarımız ve cihaz yazılımları hakkında patent ve marka hakkı resmi olarak onaylı bir şekilde GARANTİLİARABAM’ a aittir. Üçüncü kişileri tanımlayan markalar ilgili üçüncü kişiler veya onların bağlı şirketlerinin mülkiyetindedir veya onların adına lisanslıdır. İşbu Hükümler hiçbir şekilde size herhangi bir lisans veya ticari marka, isim veya logoya ilişkin bir hak vermemektedir.

  2. "Üyeler, " GARANTLİARABAM " hizmetlerini, " GARANTLİARABAM " bilgilerini ve " GARANTLİARABAM"ın fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " GARANTLİARABAM " ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde " GARANTLİARABAM " tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde GARANTLİARABAM"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  1. İşbu“Üyelik Sözleşmesi “nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
PATENTLİ
Garantili Arabam
Daha iyi hizmet sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Garantili Arabam servislerini kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi ve Çerez Politikası.